Sinds de oprichting van de vereniging in 1999 maakten excursies een substantieel deel uit van het jaarprogramma. Ieder studiejaar was er een dag- en weekendexcursie, eens in de paar jaar een 5-daagse themareis. We bezochten inmiddels diverse plaatsen in binnen- en buitenland (zie onder de tabs ‘terugblik’ en ‘archief’).

Vanaf september 2019 worden deze excursies niet meer door het bestuur georganiseerd. Het staat uiteraard ieder lid vrij om een excursie zelf te organiseren en voor de verdere afwikkeling te zorgen. Na overleg plaatst onze webmaster dit initiatief op de site.

 

 

Contactpersoon: Jan van Helden  turhel@hetnet.nl