Gastsprekers, maar ook eigen leden, presenteren lezingen.

Drie tot vier keer per studiejaar biedt De Verlichting cultuurwetenschappelijke lezingen aan. Er wordt inhoudelijk gestreefd naar een afwisseling van de verschillende disciplines van de cultuurwetenschappen, te weten: filosofie, kunst, literatuur en cultuurgeschiedenis. Sommige lezingen leveren studie-uren op voor de module cw-debat. Dit staat dan nadrukkelijk bij de lezing vermeld!
Onder de tab agenda kun je de geplande lezingen raadplegen. Een herinnering krijg je vooraf via de drie-maandelijkse ‘up date’ mail die dan tevens verwijst naar deze website waarop specifieke informatie over de inhoud van de lezing is te vinden bij de tab ‘lezingen programma’.

Contactpersoon is Marian Vaags: m.vaags@hotmail.com