3 november 2021:
Op woensdag 3 november vindt de eerste lezing dit jaar plaats van de Verlichting, bij Studiecentrum Eindhoven van 19 tot 21 uur.
De lezing wordt gegeven door Jos Pouls en gaat over Joseph Beuys en zijn Aktion in de Peel. Meer informatie kunt u lezen in de bijlage.
Dit jaar, 2021, worden verder geen lezingen georganiseerd. Alleen op 3 november.

Met betrekking tot de lezing van Jos Pouls over Joseph Beuys en zijn Aktion in de Peel, graag aanmelden bij mij, m.vaags@hotmail.com.
Dit omdat het studiecentrum dit heeft gevraagd. Graag op tijd aanmelden, voor 26 oktober want het studiecentrum wil een week van tevoren weten hoeveel mensen er komen.
Alvast bedankt voor de medewerking, en hopelijk tot de lezing!


Op 19 februari 2020 gaf dr. Eddo Evink een filosofische lezing over narratieve identiteit.

Wie ben ik? Dit is een vraag die iedereen zich wel eens stelt. Een filosofische vraag die hieraan voorafgaat, luidt: wat is eigenlijk een ‘ik’? We zijn sinds onze geboorte volledig veranderd, maar hebben toch het idee dat we dezelfde persoon zijn gebleven. Maar bestaat er zo iets als een persoonlijke identiteit? Zo ja, waaruit bestaat die? Zo nee, is dat erg? In de loop der eeuwen zijn er veel verschillende antwoorden op deze vragen gegeven. In mijn lezing zal ik vooral ingaan op de visie van de Franse filosoof Paul Ricoeur, die beweerde dat de persoonlijke identiteit van mensen vorm krijgt in verhalen. Meerdere aspecten van deze narratieve identiteit zullen de revue passeren.


Op 27 november 2019 hield dr. P.A.C. (Pieter) de Bruijn, universitair docent  OU een lezing over Blitz, Brookes & Brexit: iconische objecten en gebeurtenissen in historische musea.

Bij veel geschiedenissen schiet ons direct een iconische afbeelding of object te binnen. Denk bijvoorbeeld aan het beeld van de bestorming van de Bastille bij de Franse Revolutie, de Jodenster als symbool voor de geschiedenis van de Holocaust, of de foto van een naakt meisje op de vlucht voor een napalmbombardement in Vietnam. Hoe gaan musea om met dit soort objecten en beelden? En welke rol speelt mythevorming daarin? Deze lezing verkent het antwoord op die vragen op basis van een analyse van tentoonstellingen over het slavernijverleden en de Tweede Wereldoorlog in Engeland.

Graag vooraf aanmelden bij de OU eindhoven@ou.nl

Voor een impressie van vorige lezingen zie de tab lezingen terugblik / archief