Op 11 juni 2019 hield dr. H. Simissen (OU) een lezing met als thema The end of history.

De laatste decade van de vorige eeuw werd gekenmerkt door optimisme: de muur in Berlijn werd in 1989 gesloopt en de dreiging die van Sovjet Rusland uitging was verdwenen. De EU beroemde zich op haar soft power van waarden en was ervan overtuigd in de 21ste eeuw de leidende economische en technische regio te worden.

In 1992 publiceerde Francis Fukuyama (1952) zijn beroemde boek The end of history and the last man, waarin hij de overwinning van de liberale democratie en een pessimistische cultuurvisie poneerde (zonder strijd of uitdaging wordt de mens een middelmatig creatuur, gericht op eigenbelang). Om je snel op de hoogte te stellen van Fukuyama’s opvattingen en de kritiek daarop kun je de volgende links aanklikken:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_einde_van_de_geschiedenis_en_de_laatste_mens

https://www.groene.nl/artikel/de-eeuwige-terugkeer-van-de-geschiedenis

De lezing werd gegeven door Dr. Herman Simissen die op 9 maart 2018 bij de OU promoveerde op de geschiedkundige opvattingen van Theodor Lessing (1872 – 1933) die kort kunnen worden samengevat als ‘het verleden is niet te beschrijven’. Zie www.ou.nl/-/het-verleden-is-niet-te-beschrijven

 

Lezingen uit de periode 2014-medio 2015, 2015-2016, 2016-2017,2017 -2018 en 2018 – 2019: zie tab archief.