Vanaf 1 september 2019 is De Verlichting een nieuwe fase ingegaan. Het bestuur is afgetreden en drie leden hebben aangeboden de kar verder te trekken. Te weten: René Raijmaekers; coördinator / contactpersoon en penningmeester, Marian Vaags; organisatie lezingen en Marja van Osch; webmaster. Foto’s van deze drie leden vindt u onder het kopje “contact”. De leden betalen voorlopig geen contributie. De website wordt steeds bijgewerkt (is dus actueel)

Momenteel heeft De Verlichting 50 leden. Alle leden van De Verlichting nemen deel aan de activiteiten georganiseerd door de 6 studiegroepen die buiten de vakantieperioden meestal maandelijks plaatsvinden. Dit zijn: schrijfgroep, discussiegroep, filosofiegroep, literatuurgroep, museumgroep en muziekgroep. Deze groepen worden elk geleid door een groepsleider, die de bijeenkomsten plant en de inhoud ervan in overleg met de groepsleden kiest. In principe kunnen alle leden aanschuiven bij een activiteit van een studiegroep waar ze zelf geen lid van zijn. Naast de studiegroep activiteiten kan ieder lid ook deelnemen aan lezingen die ongeveer 4 keer per jaar worden georganiseerd door Marian Vaags. Bij veel lezingen zijn studiepunten te verdienen. Deelname aan de activiteiten van De Verlichting kan ook door niet-leden, als ze worden geïntroduceerd door een lid.

 

 

 

 

Archief afsluitingstudiejaar 2017 – 2018

nieuwsarchief 2017 – 2018

Nieuwsarchief 2016-2017

Nieuwsarchief voorzitter febr-aug 2015

Nieuwsarchief augustus 2014 september 2015