Zomerschool ISVW
(Internationale School Voor Wijsbegeerte)

Dichter, schrijver, vertaler en filosoof Jabik Veenbaas geeft op 26 en 27 juni een weekendcursus over ‘De oorsprong van de mensenrechten’ aan de ISVW in Leusden.
Een paar jaar geleden gaf dhr. Veenbaas een lezing voor onze vereniging n.a.v. zijn boek De Verlichting als kraamkamer. Inmiddels is er een nieuw boek verschenen, Odysseus’ onvoltooide reis, waarover hij van 12-16 juli een zomerweek verzorgt aan de ISVW in Leusden. Samen met de cursisten leest Veenbaas literaire teksten die Homerus aan Odysseus wijdde en teksten die door Homerus werden geïnspireerd – alles in goede Nederlandse vertalingen.Informatie vind je op de website van ISVW.

Leestips

Non-fictie / filosofie: Paul Verhaeghe, Houd afstand, raak me aan (De Bezige Bij)
Paul Verhaeghe betoogt dat we de Coronacrisis moeten aangrijpen om ingrijpend andere keuzes te gaan maken. Welke kant willen we op met onze economie? Hoe moeten we ons verhouden tot elkaar, en tot het milieu? Tegelijkertijd analyseert hij de impact van deze crisis op individueel niveau. Welk effect heeft dit “nieuwe normaal’ op ons welbevinden? Hoe kunnen we omgaan met eenzaamheid en onzekerheid, en is het vol te houden om niet te worden aangeraakt?

Als geen ander is Paul Verhaeghe in staat om de maatschappij en het individu met elkaar in verband te brengen. Hij toont wat we weten, wat we moeten vrezen, waarop we kunnen hopen en wat we kunnen doen – om sterker uit dit tijdperk te komen dan we erin gingen.

Non-fictie/ cultuurgeschiedenis: Philipp Blom, Het grote wereldtoneel – Over de kracht van verbeelding in crisitijd (De Bezige Bij)

In dit grootse essay – met een speciaal voor de Nederlandse lezer geschreven nawoord over de Coronacrisis – laat Philipp Blom zien hoe het mogelijk is dat het Westen niet ondanks, maar juist vanwege vrede en welvaart in een crisis verkeert. Daar zijn we door ons verleden geenszins op voorbereid. De strijd voor de toekomst wordt ook een strijd om een nieuw groot verhaal, voor eenieders ogen, op het podium van het wereldtoneel.

Non-fictie / biografie: Jens Malte Fischer, Karl Kraus, Der Widersprecher (Paul Zsolnay Verlag)

De centrale catastrofe in het leven van Karl Kraus (1874-1936) was het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Dat leidde tot een fundamentele herziening van zijn wereldbeeld. Tot dat moment was hij een hooghartige conservatief, die sympathiseerde met de Habsburgse keizer en de troonopvolger Frans Ferdinand. Maar Kraus moest constateren dat keizer en vaderland tot een humanitaire ramp hadden geleid, die zijn gelijke niet kende in de geschiedenis. Hij transformeerde tot een overtuigd antimilitarist en pacifist. Met zijn eenmanstijdschrift Die Fackel en zijn populaire lezingen ontwikkelde Kraus zich tot gesel van de Habsburgse autoriteiten en met name van de pers die de oorlogswaanzin altijd weer wist te rechtvaardigen.

Met zijn mediakritiek was Kraus zijn tijd vooruit. Al vroeg zag hij dat media en journalistiek niet louter doorgeefluik zijn, maar ook een eigen werkelijkheid creëren. Zijn polemische methode was taalkritiek: met scherpe analyses van het taalgebruik van autoriteiten en journalisten, maar ook van gesprekken op straat en in het café, legde hij geestelijke luiheid, banaliteit, gevoelsarmoede en loze taalvirtuositeit bloot. Ook de taal is niet zomaar een middel om de werkelijkheid te beschrijven. De taal moet voor de schrijver een manier zijn om zich ethisch en moreel tot de werkelijkheid te verhouden.

Na afloop van de Eerste Wereldoorlog was Karl Kraus de literaire gesel van de Oostenrijkse autoriteiten en pers. Nu heeft hij de grootse biografie die hij verdient.


Natlab Eindhoven

Omdat we voorlopig als museumclub geen musea bezoeken, willen we als alternatief samen in filmhuis Natlab naar museum-gerelateerde voorstellingen gaan. Wil je graag met ons mee, neem dan contact op met Willemien of Antonie.

wk.degraaf@gmail.com

amgt.verhees@studie.ou.nl

LET OP:

Ook jouw bericht kan op dit prikbord staan!
Studiemaatje gewenst, boek of module gezocht of te koop?
Graag zinvol advies voor tentamens, werkstukken of scripties?
Op zoek naar een meelezer? Studentenervaringen uitwisselen?
Of: waardevolle tips voor leerzame trips?

Mail de webmaster! 

marjavanosch72@gmail.com


CULTUUR KLEURT HET LEVEN!