De studiegroepen zijn een initiatief van de leden zelf. Rondom onderwerpen die onze cultuur raken worden thema’s vanuit verschillende invalshoeken besproken. Zo is er de filosofiegroep, de literatuurgroep, de discussiegroep, de museumgroep, de schrijfgroep en de muziekgroep. Iedere groep brengt op eigen wijze cultuurwetenschappelijke onderwerpen onder de aandacht. Bij de agenda kun je zien welke activiteiten er door de groepen georganiseerd zijn in het studiecentrum of tijdens een uitstapje (bij de museumgroep).

Als lid ben je van harte welkom bij activiteiten die je interesse hebben. Je zult merken dat actieve deelname je horizon verbreedt tijdens een gesprek of discussie met andere leden.