De discussiegroep De Wereld Vandaag komt iedere zes tot acht weken bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten is er regelmatig overleg over nieuwe onderwerpen.  Contactpersoon is Ton Almering  e-mailadres ton@almering.com

Deelnemers: Ed Buys, Hans van den Beemt, René Palmen, Roland Pape, Gerry Ramaekers, René Raijmaekers, Johan Goossen, Leo de Pee, Ton en Lisette Almering, Marleen van Helden,  Antoine van Teeffelen, Johan Rademaker, Marian Vaags.