“Het is een menselijke opdracht te bouwen aan een meer rechtvaardige en meer leefbare wereld voor iedereen. Het is een taak elkaar behulpzaam te zijn op allerlei gebieden om het leven uit te houden en te overleven, en allereerst de zwakken en de minst bedeelden onder ons.”       (Samuel IJseling)

Een aantal leden van ‘De Verlichting’ heeft een filosofiegroep opgericht. Deze groep organiseert regelmatig bijeenkomsten, meestal op een woensdagavond in het studiecentrum van de OU in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomsten geeft een van de leden een introductie over een (vaak actueel) onderwerp. Daarna is er uiteraard de gelegenheid om hierover gezamenlijk te filosoferen. Ook wordt het idee van een filocafé in deze club met enige regelmaat gehanteerd. Alle deelnemers brengen een onderwerp naar eigen keuze in op de avond zelf en er wordt ter plekke gekozen op welk thema verder wordt doorgeborduurd. Dat levert vaak onverwachte, verrassende inhoud op. Genoeg stof om op de terugweg naar huis over na te denken in ieder geval…

Contactpersoon is  René Raijmaekers   rraijmaekers@onsbrabantnet.nl