Omdat we voorlopig als museumclub geen musea bezoeken, willen we als alternatief samen in filmhuis Natlab naar museum-gerelateerde voorstellingen  gaan. Wil je graag met ons mee, neem dan contact op met Willemien of Antonie.

wk.degraaf@gmail.com

amgt.verhees@studie.ou.nl

 


De volgende museum uitstap gaat naar het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. De datum wordt nog nader bepaald.

Fred Kalis heeft aangeboden ons daar rond te leiden en zijn kennis over het gebied en de gebeurtenissen daar, met ons te delen.
We vertrekken met de eerste trein na 9 uur en wandelen, in Amsterdam aangekomen, naar de voormalige Jodenbuurt. Bijna niets herinnert er nog aan die eens zo volkrijke en levendige buurt, maar toch zijn er resten en reconstructies overgebleven die nog iets wakker roepen van het leven dat zich er voor de oorlog heeft afgespeeld. Fred zal onderweg proberen dat nog iets dichterbij te brengen. Ons uiteindelijke doel is het Joods Cultureel Kwartier, een geheel van drie dicht bijeen gelegen musea die samen het verhaal van Joods leven en de ondergang ervan vertellen: het Joods Historisch Museum, de Portugees-Israëlitische Synagoge en De Hollandse Schouwburg. (Deze zijn op een combinatie-kaartje te bezoeken en de Museumkaart is geldig). Vanwege de rondleiding is deelname mogelijk voor maximaal 12 personen, op volgorde van aanmelding.

Aanmelden graag op: jsbhorsten@hotmail.com

Kort voor de dag volgt nadere informatie over de precieze invulling.

Joke Horsten, mede namens Leny

 


Het bezoek aan het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden op donderdag 12 maart 2020 is niet doorgegaan vanwege het Coronavirus.


 

Zie voor een verslag van voorgaande museumbezoeken de tab Archief.