DOEL EN WERKWIJZE VAN DE MUZIEKGROEP

Het primaire doel is kennisuitwisseling over muziek. Dat we daarbij  een brede culturele context  kiezen,  lijkt ons gezien onze inbedding binnen cultuurwetenschappen vanzelfsprekend.

Werkwijze
Als we muziek definiëren als een kunstvorm die berust op het ordenen van klankfenomenen, merken we de tekortkoming van een verbale definitie. Muziek is immers niet echt te beschrijven, naar muziek moet je luisteren. Tegelijk laat die definitie de enorme ruimte zien die we als muziekgroep hebben om met muziek bezig te zijn. Beide constateringen leiden voor ons tot de volgende aanpak.
Muziek luisteren – Zoals eerder opgemerkt willen we met de muziekgroep kennis opdoen over de gekozen muziek door de muziek plaatsen binnen de historische en culturele context. Zeer belangrijk onderdeel van de muziekavonden is dan ook het beluisteren van de muziek. Als er behoefte aan is, behoort (voorbereid)concertbezoek tot de mogelijkheden.
Werken met een thema – Om de ruimte wat te beperken stellen wij voor om te werken met een jaarlijks thema. We hebben daarbij thema’s voor ogen die genoeg mogelijkheden bieden, zoals bijvoorbeeld religieuze muziek, romantiek in de muziek en hedendaagse muziek.
Bijeenkomsten – We organiseren per jaar vier bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden beurtelings door een of meerdere deelnemers voorbereid.
Therese Hanneman en Nelleke Hurkx, nodigen jullie van harte uit aan de muziekgroep deel te nemen.

Contactpersonen zijn Nelleke Hurkx hurx@icloud.com en Therese Hanneman therese.hanneman-woltgens@planet.nl

 

 

Voor verdere informatie zie tab ‘programma’.

 

 

Graag tot ziens!

 

Contactpersonen zijn: Nelleke Hurkx en Therese Hanneman.
Heb je belangstelling en/of wil je ook een avond voorbereiden, voel je welkom en mail naar hurkx@icloud.com of naar therese.hanneman-woltgens@planet.nl